Vedtægter for ”Lørdagsklubben”, stiftet den 16. August 1975.

 

 1. Foreningens formål er at samle danseglade kvinder og mænd til selskabeligt samvær.
 2. Et årligt medlemskontingent, til dækning af foreningens udgifter, fastsættes af bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
 4. Bestyrelsen bestemmer foreningens arrangementer med rimelig hensyntagen til medlemmernes ønsker og forslag.
 5. Foreningens arrangementer bør foregå i en hyggelig og sober tone.
  Det er bestyrelsens pligt at sørge for ro og orden.
 6. Bestyrelsen har ret til at nægte adgang for personer, der ikke opfylder de førstnævnte betingelser, og om nødvendigt, til at bortvise personer hvis opførsel er til gene for de andre – uden indblanding fra medlemmernes side.
 7. Formanden vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen.
  Bestyrelsen vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen.
  Kassereren konstitueres af bestyrelsen.
 8. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14. dages varsel.
  Ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
 9. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
 10. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal dennes overskud tilfalde ”Foreningen til kræftens bekæmpelse”
  Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte afgiver deres stemme.

Således vedtaget på generalforsamling den 14. februar 2024.

Our Services


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Website Design


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Branding


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

UI / UX


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Design process


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Implementation


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Grooming


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Let's work together!


Your first appointment is free

Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

+44 1234 567890
your@email.com